Szakterületek

KERESKEDELMI JOG TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Vállalkozási, megbízási, reklám, ügynöki, franchise stb. szerződések készítése és véleményezése

Fő-és alvállalkozói szerződések készítése

Finanszírozás, pénzügyi jog területén tanácsadás

Szerződési nyilvántartási rendszer kidolgozásában való közreműködés, rendszer karbantartása

Társaságok képviselete a tárgyalások során

Egyéb, a kereskedelmi jog körébe tartozó és azzal összefüggő szerződések és szerződéses feltételek kialakítása.

Az Iroda pénzügyi és bankszakismeretekkel, illetve 30 éves bankgyakorlattal rendelkező szakemberekkel áll üzleti és szakmai kapcsolatban. Igény esetén ezen üzleti partnerek magyar cégek pénzügyi, finanszírozási átvilágításában tudnak ügyfeleink rendelkezésére állni, melyet az Iroda jogi átvilágítási szolgáltatás nyújtásával komplett szolgáltatásként tud az ügyfeleinek nyújtani.

A versenyjog területén közvetlen kapcsolattal rendelkezik Irodánk a magyar és az EU versenyjog teljes ismeretével és több tíz éves gyakorlattal rendelkező versenyjogi szakértővel, akinek segítségével Irodánk jog képviseletet tud ellátni a Gazdasági Versenyhivatal előtt, illetve versenyjogi kérdésekben a versenyjogi szakértő teljes körű versenyjogi tanácsadást tud nyújtani ügyfeleinknek.

TÁRSASÁGI JOG TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Társasági jogi kérdésekben tanácsadás

Társasági dokumentumok elkészítése (cégalapítás, cégmódosítás, átalakulás, végelszámolás)

Képviselet cégbíróság előtt

Részvétel a vezetőség döntéseinek előkészítésben, igény szerint részvétel az üléseken

Belső szabályzatok kidolgozása

Üzletrész, részvény átruházás szerződéseinek elkészítése

Elektronikus cégeljárás.

IT JOG TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Az alábbi szerződések elkészítése, feltételek kialakítása, szállítóval való tárgyalásokon jogi képviselet biztosítása:

Integrált Számítástechnikai Rendszer Szállítására Vonatkozó Szerződés

Szoftverfejlesztési és Licencia Szerződés

Szerződés Karbantartó-Támogató Szolgáltatások Nyújtására

Szoftver Licencia Szerződés

Rendszerszállítási Keretszerződés

design (egyedi tervezés), előállítás, szállítás, átadás-átvételre előkészítés, rendszertámogatás, beleértve ebbe számítástechnikai berendezések és kapcsolódó részeinek támogatását

HW Szállítási Keretszerződés

megrendelő korábban kiépített informatikai hálózatával kapcsolatos hálózatbővítéshez szükséges eszközök szállítására

Software Escrow Megállapodás

Ajánlati Felhívás Dokumentáció

IT Tanácsadói Szerződés

INGATLANJOG TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási és egyéb hasonló szerződések elkészítése

Képviselet földhivatali eljárásban.

Pénzügyi jogi tanácsadás banki hitelügyintézés érdekében.

Jelzálogjoggal, egyéb teherrel terhelt ingatlan adásvételénél tanácsadás, közreműködés és képviselet a terhekkel kapcsolatos ügyintézésnél.

Ingatlan bérleti szerződés készítése (bérlő, illetve bérbeadó képviseletével a tárgyalásokon)

CSALÁD- ÉS ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Házassági bontóperek (együttes keresetindítás esetén járulékos kérdésekkel együtt)

Házassági vagyonjogi perek

Végrendelet elkészítése

Öröklési Szerződés elkészítése és képviselet a földhivatali eljárásban.

Képviselet hagyatéki eljárásban, illetve az esetlegesen perré alakuló eljárásban.

BEHAJTÁS TERÜLETÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Ügyvédi felszólító levél készítése

Jelzálogjog bejegyzése (társasház, lakásszövetkezet)

Fizetési meghagyás

Végrehajtási eljárás

Bíróság előtti peres képviselet

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Peren kívüli egyeztetések, szaktanácsadás, szakvélemény elkészítése

Peres képviselet gazdasági ügyekben