Bemutatkozás

Örömmel vettem a lehetőséget, hogy röviden bemutathassam jogi tanácsadó és képviseleti tevékenységemet.

Elsősorban kereskedelmi jogra, társasági jogra és pénzügyi jogra, valamint magánszemélyek ügyleteire vonatkozó jogi tanácsadásra, képviseletre, szerződéses jogi megoldások kidolgozására szakosodtam.

Közel 40 év tapasztalattal rendelkezem kereskedelmi jogi ügyletek lebonyolításában. 1986 óta nemzetközi cégek képviseletét látom el, nemzetközi üzleti élet területén tevékenykedem és ezen keresztül szereztem meg az átfogó ismereteimet és gyakorlati tapasztalataimat. Így tanultam meg a közel 40 év alatt, hogy a jogi, pénzügyi és számviteli prioritásokra összpontosítva dolgozzak, és egyszerre szolgáljam az Ügyfeleket üzleti terveik és céljaik elérésében.

Büszke vagyok arra, hogy 1991-ben elnyertem a Clifford Chance, London, Business Law ösztöndíját Magyarország képviseletében, és ennek keretében egy 6 hónapos képzést töltöttem a londoni University College-ban.

Folyékonyan beszélek, tárgyalok és okiratokat szerkesztek angol nyelven. Kiváló angol nyelvtudással rendelkező együttműködő partner vagyok, csapatmunkában kiváló szervező, kommunikációs és végrehajtó adottságokkal rendelkezem. Jogi munkám technikai hátterét biztosítja egyebek mellett a felhasználói szintű számítógépes ismereteim és a közel 30 éves gyakorlatom, valamint a felsőfokú pénzügyi aktív angol nyelvtudás tárgyalás és okiratszerkesztés területén.

Mobil telefonon történő állandó elérhetőséget biztosítok, konkrét feladatok elvégzésénél rövid határidőn belüli munkavégzést vállalom.

Alapelvem az, hogy Ügyfeleimnek testre szabott és átfogó jogi megoldásokat kínáljak versenyképes ügyvédi díjakon az egyedi jogesetek komplex szemlélete alapján - melyben az alábbi gazdasági és jogi területeken rendelkezem átfogó tapasztalatokkal.

Céges általános terület

A korábbi 18 év jogtanácsosi gyakorlat alapján szereztem gyakorlati tapasztalatokat az alábbi területeken:

  • céges belső működés és igazgatás, belső szervezeti átalakítás

  • HR management (5 éves HR vezetői tapasztalat)

  • nagyobb projektek önálló jogi támogatása

  • részvétel multinacionális felsővezetői üzleti tárgyalásokon, jogi és/vagy management támogatás

  • banki/pénzügyi jogi tanácsadás (8 év tapasztalat)

  • mobil távközlési jogi támogatás (10 év tapasztalat)

  • Remedial management (fizetésképtelenségi eljárások jogi bonyolítása)

Céges jogi terület

A korábbi 18 év jogtanácsosi és közel 20 év ügyvédi gyakorlat alapján szereztem gyakorlati tapasztalatokat a céges jogi ügyek intézése területén. Ennek részleteit a Szakterületek menüpont alatt olvashatja.

Konfliktusok kezelésében és a jogesetek komplex bonyolításában igen nagy gyakorlatom van - lehetőség szerint törekszem a jogvita egyezségi útján történő rendezésére és a peres út elkerülésére.

Kereskedelmi jogi terület

A kereskedelmi jog átfogó terület, amely jelenti a termelés, forgalmazás és valamennyi értékesítési területtel összefüggő kereskedelmi szerződések készítését és kapcsolódó jogi kérdések megoldását. Munkámat Ügyfeleim igényeinek, üzleti feltételeinek, a már kialakult üzleti folyamatainak figyelembevételével és üzleti elvárásainak, céljainak megértésével végzem. A szerződéses feltételeket testre szabottan dolgozom ki, ideértve az általános szerződési feltételeket, melyek alkalmazásával szemben a polgári jog, a fogyasztóvédelmi jog és a versenyjog/reklámjog is többlet követelményeket fogalmaz meg.

Igény esetén üzleti partnerek, magyar cégek jogi, pénzügyi, finanszírozási átvilágításában állok Ügyfeleim rendelkezésére. Ebben a bankszektorban alkalmazottként és tanácsadóként eltöltött évek során nemzetközi és hazai szervezetek munkavállalójaként, illetve felkért tanácsadójaként a banki működés számos területén 40 éves tapasztalattal rendelkező szakemberekkel állok kapcsolatban. E szakterületen belül több olyan megbízást teljesítettünk sikeresen ezen szakemberekkel történt együttműködésben, ahol induló pénzügyi vállalkozások engedélyezési folyamatának koordinálása, illetve meghatározott szabályzatok elkészítése volt a feladat, más projektekben pénzintézetek működésének áttekintésében vettünk részt az érintett szakemberekkel a jogszabályi megfelelőség biztosítása érdekében.

IT jog területén nyújtott szolgáltatások

Az IT az egyik legdinamikusabban fejlődő területhez kapcsolódó jogág, amelyhez az utóbbi időben a széles értelemben vett média jog is kapcsolódik, amely a kereskedelmi jog részévé vált az elektronikus kereskedelem jelentős fejlődésével. Az informatika ma az alapja a vállalatok működésének, a vállalati stratégia és tervezés szerves része és alapvető eszköz a vezetés számára az irányítás területén.

Társasági jog területén nyújtott szolgáltatások

Átfogó gyakorlattal rendelkezem társasági jogi kérdések megoldásában, a társaságok életében elengedhetetlen és fontos társasági jogi vonatkozású döntések előkészítésében és az ehhez kapcsolódó szerződéses feltételek kidolgozásában.

Magánszemélyeknek nyújtott jogi szolgáltatások

Magánszemély ügyfelek képviseletét is ellátom a polgári jog számos területén, mely kiterjed többek között az ingatlanjog, családjog és öröklésjog, valamint a behajtás területeire és ezen belül az Ügyfelek peres és nemperes képviseletére.

Díjazás

Előrebocsájtom, hogy honlapomon - a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának korlátozó rendelkezései miatt - nem tehetek közzé konkrét tájékoztatást az általam alkalmazott ügyvédi díjak mértékéről, ugyanakkor hasznos összefoglalnom a díjszabással kapcsolatos alapvető elveimet.

A díjazás kialakításában Ügyfeleim igényeihez rugalmasan alkalmazkodom, ezért alapvetően két díjstruktúrát ajánlok vagy kérésükre ezek kombinációjából alakítom ki az alkalmazandó díjszabást. Díjazásom alapja az óradíj vagy a projekt alapú elszámolás. Konkrét árajánlatot Ügyfeleim egyedi igényeinek ismeretében tudok tenni.

Projekt alapú díjazás esetén az előre látható feltételezések alapján, az óradíj mellett egy felső határt állítunk fel, amely az Ügyfél számára tervezhetővé teszi a jogi költségeket. A projekt alapú díjazásnál az adott ügylet feltételeit, előrelátható körülményeit és feltételezhető tartamát, valamint a szükséges szakértelmet figyelembe véve tesszük meg.

Számlázás

Az Ügyféllel való eltérő megállapodás hiányában - havonta, utólag történik. A számlázás alapjául szolgáló elvégzett munkákról tételes kimutatást csatolunk, feltüntetve az elvégezett munkát és a ráfordított órákat. A díjazás minden esetben tartalmazza az irodai munkához kapcsolódó költségeket, a budapesti utazási költségeket, azonban nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Bármely Budapesten kívüli utazási vagy egyéb költség az Ügyfél előzetes jóváhagyását követően kerülhet felszámításra.

Készséggel állok rendelkezésre és egyúttal várom megtisztelő megkeresésüket.